Skip to main content

IT-sikkerhed

Vi tager IT-sikkerheden alvorligt

Vi tænker IT-sikkerhed ind i alle vores ydelser og løsninger.

Vi anbefaler vores kunder at sætte fokus på IT-sikkerheden og ansvarlig dataanvendelse. Derfor anbefaler vi vores kunder at blive D-mærket. D-mærket er Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Et D-mærke tydeliggør at virksomheden udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugere og kunder og skaber et stærkere digitalt Danmark.

Det er afgørende, at forbrugere og kunder har tillid til de digitale tjenester, vi bruger hver dag. I dag kan det være vanskeligt at vide, om en virksomhed har god it-sikkerhed og håndterer vores data på en ansvarlig og etisk måde eller ej. Det vil D-mærket ændre på.

D-mærket er relevant for alle typer af virksomheder og guider virksomhederne til nemmere at få overblik over, hvad de skal leve op til inden for datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik.

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

Haug-IT har samarbejdspartnere der kan hjælpe virksomheder med at gennemføre processen hen imod en D-mærkning.

Kontakt os for en dialog om IT-sikkerhed.